Mūsų paslaugos:

Taisyklės ir salygos

Sveiki atvykę į POWERWEB.LT!

Šiose sąlygose išdėstytos https://powerweb.lt/ interneto svetainės, esančios https://powerweb.lt/, naudojimo taisyklės ir nuostatai.

Priimdami šią svetainę manome, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Nenaudokite POWERWEB.LT, jei nesutinkate laikytis visų šiame puslapyje nurodytų sąlygų.

Šioms sąlygoms, privatumo pareiškimui ir pranešimui apie atsakomybės apribojimą bei visoms sutartims taikoma ši terminologija: „Klientas“, „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia jus, asmenį, prisijungusį šioje svetainėje ir atitinkantį Bendrovės sąlygas. „Bendrovė“, „Mes patys“, „Mes“, „Mūsų“ ir „Mes“ reiškia mūsų įmonę. „Šalis“, „Šalys“ arba „Mes“ nurodo klientą ir mus pačius. Visos sąlygos yra susijusios su pasiūlymu, priėmimu ir apmokėjimu, reikalingu mūsų pagalbos klientui procesui atlikti tinkamiausiu būdu, aiškiai tenkinant kliento poreikius, susijusius su bendrovės nurodytų paslaugų teikimu, laikantis ir jai taikoma galiojanti Nyderlandų teisė. Bet koks minėtos terminijos ar kitų žodžių vartojimas vienaskaita, daugiskaita, didžiąja raide ir (arba) jis (-ai) yra suprantamas (-i) kaip vienas kitas (-ė) ir todėl reiškia tą patį.

Slapukai

Mes naudojame slapukus. Prisijungdami prie POWERWEB.LT, sutikote naudoti slapukus, sutikdami su https://powerweb.lt/ privatumo politika.

Daugelyje interaktyvių svetainių naudojami slapukai, kad leistume sužinoti kiekvieno vartotojo apsilankymo informaciją. Slapukai naudojami mūsų svetainėje tam, kad būtų įgalintos tam tikrų sričių funkcijos, kad žmonėms, besilankantiems mūsų svetainėje, būtų lengviau. Kai kurie mūsų filialai / reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija

Jei nenurodyta kitaip, https://powerweb.lt/ ir (arba) jos licencijos išdavėjai priklauso visos POWERWEB.LT medžiagos intelektinės nuosavybės teisės. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Tai galite pasiekti iš POWERWEB.LT savo asmeniniam naudojimui, laikydamiesi šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Tu neturėtum:

Publikuoti medžiagą iš POWERWEB.LT
Parduokite, išsinuomokite ar sublicencijuokite medžiagą iš POWERWEB.LT
Dauginti, kopijuoti ar kopijuoti medžiagą iš POWERWEB.LT
Paskirstykite turinį iš POWERWEB.LT

Šis Susitarimas įsigalioja jo sudarymo dieną. Mūsų taisyklės ir sąlygos buvo sukurtos naudojant Sąlygų ir Privatumo politikos generatorių.

Šios svetainės dalys suteikia galimybę vartotojams paskelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija tam tikrose svetainės vietose. https://powerweb.lt/ nefiltruoja, netaiso, neskelbia ir neperžiūri komentarų prieš jiems esant svetainėje. Komentarai neatspindi https://powerweb.lt/,its agentų ir (arba) filialų nuomonės ir nuomonės. Komentarai atspindi nuomonę ir nuomonę apie asmenį, paskelbusį savo nuomonę ir nuomonę. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, https://powerweb.lt/ neatsako už komentarus ar už bet kokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl bet kokio tinklalapio naudojimo ir (arba) paskelbimo. ir (arba) komentarų pasirodymą šioje svetainėje.

https://powerweb.lt/ pasilieka teisę stebėti visus komentarus ir pašalinti visus komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais ar pažeidžiančiais šias Sąlygas.

Jūs garantuojate ir atstovaujate, kad:

Jūs turite teisę paskelbti komentarus mūsų svetainėje ir turite visas tam reikalingas licencijas bei sutikimus;
Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, be apribojimų, trečiųjų šalių autorių teises, patentus ar prekių ženklus;
Komentaruose nėra šmeižikiškos, šmeižikiškos, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri yra privatumo pažeidimas
Komentarai nebus naudojami norint paraginti ar reklamuoti verslą ar papročius, pristatyti komercinę ar neteisėtą veiklą.

Jūs suteikiate https://powerweb.lt/ neišimtinę licenciją naudoti, dauginti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, dauginti ir redaguoti bet kokius jūsų komentarus bet kokiomis formomis, formatais ar laikmenomis.

Hipersaitas į mūsų turinį

Šios organizacijos gali susieti su mūsų svetaine be išankstinio rašytinio sutikimo:

Vyriausybės agentūros;
Paieškos sistemos;
Naujienų organizacijos;
Internetiniai katalogų platintojai gali susieti su mūsų svetaine tokiu pačiu būdu, kaip ir nuorodos į kitų į sąrašą įtrauktų įmonių svetaines; ir
Visoje sistemoje akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno organizacijų, labdaros prekybos centrų ir labdaros lėšų rinkimo grupių kvietimą, kurios negali susieti su mūsų svetaine.

Šios organizacijos gali susieti su mūsų pagrindiniu puslapiu, leidiniais ar kita interneto svetainės informacija, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) neteisingai nereiškia susiejančios šalies ir jos produktų bei (arba) paslaugų rėmimo, patvirtinimo ar patvirtinimo; ir c) tinka susiejančios šalies svetainės kontekstui.

Negalima naudoti https://powerweb.lt/ logotipo ar kitų meno kūrinių susieti nesant prekės ženklo licencijos sutarties.

„iFrames“

Be išankstinio sutikimo ir raštiško leidimo jūs negalite kurti rėmelių aplink mūsų tinklalapius, kurie bet kokiu būdu pakeistų mūsų svetainės vizualų vaizdą ar išvaizdą.

Atsakomybė už turinį

Mes neatsakome už jokį jūsų svetainėje rodomą turinį. Jūs sutinkate apsaugoti ir ginti mus nuo visų pretenzijų, kylančių jūsų svetainėje. Nei vienoje svetainėje neturėtų būti jokios nuorodos, kurios gali būti suprantamos kaip šmeižikiškos, nešvankios ar nusikalstamos, arba pažeidžiančios, kitaip pažeidžiančios ar propaguojančios bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimus.

Jūsų privatumas

Perskaitykite privatumo politiką

Teisių rezervavimas

Mes pasiliekame teisę prašyti pašalinti visas nuorodas ar bet kokią nuorodą į mūsų svetainę. Jūs sutinkate nedelsdami pašalinti visas nuorodas į mūsų svetainę paprašę. Mes taip pat pasiliekame teisę sutikti su šiomis taisyklėmis ir nuostatomis, ir tai bet kada susieja politiką. Nuolat pateikdami nuorodą į mūsų svetainę, jūs sutinkate laikytis šių susiejimo sąlygų ir jų laikytis.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės

Jei mūsų svetainėje rasite kokią nors įžeidžiančią nuorodą dėl kokių nors priežasčių, galite bet kuriuo metu susisiekti ir pranešti mums. Svarstysime užklausas pašalinti nuorodas, bet mes neprivalome ar ne, ar tiesiogiai jums atsakyti.

Mes neužtikriname, kad informacija šioje svetainėje yra teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė išliktų prieinama ar kad svetainėje esanti medžiaga būtų nuolat atnaujinama.

Atsakomybės apribojimas

Maksimaliu mastu, kurį leidžia taikomi įstatymai, mes neįtraukiame visų pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Niekas šiame atsakomybės atsisakyme:

apriboti arba atmesti mūsų ar jūsų atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą;
apriboti arba atmesti mūsų ar jūsų atsakomybę už sukčiavimą ar apgaulingą neteisingą pateikimą;
apriboti bet kurį iš mūsų ar jūsų įsipareigojimų bet kokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba
neįtraukti jokių mūsų ar jūsų įsipareigojimų, kurių negalima atmesti pagal galiojančius įstatymus.

Šiame skyriuje ir kitur šiame atsakomybės apribojime nustatyti atsakomybės apribojimai ir draudimai: a) kuriems taikoma ankstesnė pastraipa; ir b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, atsirandančius dėl atsakomybės atsisakymo, įskaitant įsipareigojimus, atsirandančius dėl sutarties, delikto ir įstatymų numatytos pareigos pažeidimo.

Kol svetainė ir jos informacija bei paslaugos yra teikiamos nemokamai, mes neatsakome už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.

Terms and Conditions

Welcome to POWERWEB.LT!

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of https://powerweb.lt/’s Website, located at https://powerweb.lt/.

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use POWERWEB.LT if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreements: “Client”, “You” and “Your” refers to you, the person log on this website and compliant to the Company’s terms and conditions. “The Company”, “Ourselves”, “We”, “Our” and “Us”, refers to our Company. “Party”, “Parties”, or “Us”, refers to both the Client and ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services, in accordance with and subject to, prevailing law of Netherlands. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies

We employ the use of cookies. By accessing POWERWEB.LT, you agreed to use cookies in agreement with the https://powerweb.lt/’s Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.

License

Unless otherwise stated, https://powerweb.lt/ and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on POWERWEB.LT. All intellectual property rights are reserved. You may access this from POWERWEB.LT for your own personal use subjected to restrictions set in these terms and conditions.

You must not:

 • Republish material from POWERWEB.LT
 • Sell, rent or sub-license material from POWERWEB.LT
 • Reproduce, duplicate or copy material from POWERWEB.LT
 • Redistribute content from POWERWEB.LT

Parts of this website offer an opportunity for users to post and exchange opinions and information in certain areas of the website. https://powerweb.lt/ does not filter, edit, publish or review Comments prior to their presence on the website. Comments do not reflect the views and opinions of https://powerweb.lt/,its agents and/or affiliates. Comments reflect the views and opinions of the person who post their views and opinions. To the extent permitted by applicable laws, https://powerweb.lt/ shall not be liable for the Comments or for any liability, damages or expenses caused and/or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of the Comments on this website.

https://powerweb.lt/ reserves the right to monitor all Comments and to remove any Comments which can be considered inappropriate, offensive or causes breach of these Terms and Conditions.

You warrant and represent that:

 • You are entitled to post the Comments on our website and have all necessary licenses and consents to do so;
 • The Comments do not invade any intellectual property right, including without limitation copyright, patent or trademark of any third party;
 • The Comments do not contain any defamatory, libelous, offensive, indecent or otherwise unlawful material which is an invasion of privacy
 • The Comments will not be used to solicit or promote business or custom or present commercial activities or unlawful activity.

You hereby grant https://powerweb.lt/ a non-exclusive license to use, reproduce, edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in any and all forms, formats or media.

Hyperlinking to our Content

The following organizations may link to our Website without prior written approval:

 • Government agencies;
 • Search engines;
 • News organizations;
 • Online directory distributors may link to our Website in the same manner as they hyperlink to the Websites of other listed businesses; and
 • System wide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.

These organizations may link to our home page, to publications or to other Website information so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products and/or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

We may consider and approve other link requests from the following types of organizations:

 • commonly-known consumer and/or business information sources
 • associations or other groups representing charities;
 • online directory distributors;
 • internet portals;
 • accounting, law and consulting firms; and
 • educational institutions and trade associations.

We will approve link requests from these organizations if we decide that: (a) the link would not make us look unfavorably to ourselves or to our accredited businesses; (b) the organization does not have any negative records with us; (c) the benefit to us from the visibility of the hyperlink compensates the absence of https://powerweb.lt/; and (d) the link is in the context of general resource information.

These organizations may link to our home page so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

If you are one of the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must inform us by sending an e-mail to https://powerweb.lt/. Please include your name, your organization name, contact information as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Website, and a list of the URLs on our site to which you would like to link. Wait 2-3 weeks for a response.

Approved organizations may hyperlink to our Website as follows:

 • By use of our corporate name; or
 • By use of the uniform resource locator being linked to; or
 • By use of any other description of our Website being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party’s site.

No use of https://powerweb.lt/’s logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

iFrames

Without prior approval and written permission, you may not create frames around our Webpages that alter in any way the visual presentation or appearance of our Website.

Content Liability

We shall not be hold responsible for any content that appears on your Website. You agree to protect and defend us against all claims that is rising on your Website. No link(s) should appear on any Website that may be interpreted as libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third party rights.

Your Privacy

Please read Privacy Policy

Reservation of Rights

We reserve the right to request that you remove all links or any particular link to our Website. You approve to immediately remove all links to our Website upon request. We also reserve the right to amen these terms and conditions and it’s linking policy at any time. By continuously linking to our Website, you agree to be bound to and follow these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Website that is offensive for any reason, you are free to contact and inform us any moment. We will consider requests to remove links but we are not obligated to or so or to respond to you directly.

We do not ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we promise to ensure that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties and conditions relating to our website and the use of this website. Nothing in this disclaimer will:

 • limit or exclude our or your liability for death or personal injury;
 • limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
 • limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
 • exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and prohibitions of liability set in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort and for breach of statutory duty.

As long as the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.